Småspeidersamlingen 2021

De glade vinnerne fra 3. Nøtterøy flankert av arrangørene Johannes Botne og Anders Øilo Marcussen fra Kretsstyret.
Småspeidersamlingen 2019: De glade vinnerne fra 3. Nøtterøy flankert av arrangørene Johannes Botne og Anders Øilo Marcussen fra Kretsstyret.

På grunn av fare for spredning av sykdommen Covid-19 og gjeldende smittevernregler, kan vi ikke samle alle småspeiderne i Vestfold Krets til Småspeidersamling i slutten av april som vi pleier. For at vi likevel skal kunne gjøre noe felles legger vi opp til en Småspeidersamling som kan gjennomføres ute i Flokkene. Oppgavene er lagt opp slik at de fleste kan gjennomføres på et digitalt eller fysisk møte, mens noen best kan gjennomføres på en tur eller en samling ute.

For at vi likevel skal få litt følelse av Småspeidersamling håper vi at Flokklederne kan ta noen bilder eller videoer av aktiviteter og oppgaveløsning som vi kan legge ut på Kretsens hjemmesider eller på Facebook gruppen Speiderledere i Vestfold.

Oppgaver og gjennomføring

Oppgavene er laget rundt de samme temaene som på en vanlig Småspeidersamling, men er lagt opp på en litt annen måte:

  • Det er flere, men mindre oppgaver slik at det går an å gjøre noen inne og noen ute.
  • Oppgavene og aktivitetene er ment å løses med samarbeid, selv om det skulle bli nødvendig å gjøre dem i mindre grupper eller uten å møtes fysisk.
  • For hver oppgave som løses «krysser» dere av på et BINGO brett. Brettet er likt for alle flokkene
  • Konkurranse delen blir mindre viktig, men hvis alle er flinke til å melde fra kan vi i hvert fall feire første flokk som får en hel rad eller kolonne, eller som fyller hele brettet.

Siden det kan være forskjell på når Flokkene kan gjennomføre oppgavene, strekker vi Småspeidersamlingen fra 25. april (som var den opprinnelige datoen) og fram til 17. mai. Oppgavene blir sendt ut fra Kretskontoret før 25. april.

Påmelding til kretskontoret med navn på gruppe/flokk, e-post og mobil til ansvarlig leder samt et ca-antall innen 25. april: kontor@vestfoldspeiderne.no

Småspeiderne fra Fevang vant Småspeidersamlingen 2018.
Småspeiderne fra Fevang vant Småspeidersamlingen 2018.

Til Flokkledere

Dere kan bruke Facebook gruppen Speiderledere i Vestfold under arrangementet Småspeidersamling 2021 til å poste resultater fra aktivitetene. Det kan være når dere har fylt en rad eller kolonne, gjennomført noe dere har lyst til å dele, eller løst alle oppgavene. Det er gøy om dere kan poste bilder eller videoer. Hvis noe av det kan deles med «alle» på kretsens hjemmesider er det enda bedre.   

Uansett hvordan vi klarer å publisere resultater, bilder og videoer fra aktivitetene er det viktig at vi tar hensyn til personvernet til speiderne. Hvis dere har innhentet samtykke fra foresatte er det selvsagt fint. Uansett kan det være greit å unngå identifiserende bilder eller informasjon. Det blir ikke så stor forskjell på dette og det dere vanligvis gjør på tur eller aktivitet med flokken, men det blir et større publikum enn det vi for eksempel har i en lukket Facebook gruppe for flokken. Siden dere kjenner deres egen flokk best, må dere selv ta vurderingen av hva dere vil poste på Facebook.

Oppgavene blir sendt ut elektronisk. Det blir opptil dere selv hvordan dere vil gjennomføre dem. Om nødvendig kan dere videresende dem til speiderne eller foresatte. Der hvor det er nødvendig med utstyr, som knutetau eller liknende, må dere holde dette selv, og samtidig passe på smittevernet.

Fordi det er noen media-filer i oppgavene, vil vi trolig sende dem ut på html format. Uansett blir det på et generelt og åpent format som alle skal kunne benytte.

Ettersom det blir vanskelig å lage poengberegninger blir konkurransen flokkene imellom mindre viktig. Da er det også lettere å legge vekt på samarbeid, og at alle blir inkludert og får bidra.

Påmelding til kretskontoret med navn på gruppe/flokk, e-post og mobil til ansvarlig leder samt et ca-antall innen 25. april kontor@vestfoldspeiderne.no

Last ned:

Småspeidere fra Oseberg i dyp konsentrasjon under en post på Småspeidersamlingen 2014. Foto: Arve Saastad
Småspeidere fra Oseberg i dyp konsentrasjon under en post på Småspeidersamlingen 2014. Foto: Arve Saastad
Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights