Kretsting

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Kretsstyret velges av kretstinget og står for den daglige ledelsen av kretsen.

Kretsting: Innkallinger og protokoller

Forretningsorden (oppdatert etter kretstingets årsmøte 2014)

2024 – Kretstingets årsmøte

2023 – Kretsting

2023 – Kretstingets årsmøte

2022 – Kretsting

2022 – Kretstingets årsmøte

2021 – Kretsting

2021 – Kretstingets årsmøte

2020 – Kretsting

2020 – Kretstingets årsmøte

2019 – Kretsting

2019 – Kretstingets årsmøte

2018 – Kretsting

2018 – Kretstingets årsmøte:

2017 – Kretsting:

2017 – Kretstingets årsmøte:

2016 – Kretsting:

2016 – Kretstingets årsmøte:

2015 – Kretsting:

2015 – Kretstingets årsmøte:

2014 – Kretsting:

2014 – Kretstingets årsmøte

2013 – Kretsting

2013 – Kretstingets årsmøte

2012 – Kretsting

2012 – Kretstingets årsmøte

2011 – Kretsting

2011 – Kretstingets årsmøte

2010 – Kretsting

2010 – Kretstingets årsmøte

2009 – Kretsting

2009 – Kretstingets årsmøte

2008 – Kretsting

2008 – Kretstingets årsmøte

2007 – Kretsting

2007 – Kretstingets årsmøte

2006 – Kretsting

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights