Rover

Last ned Terminliste rovere vår 22 ROVERE

Treningsprogram for rovere

Her får du en kort oversikt over treningsprogrammet for rovere. Hele treningsprogrammet finner du i Speiderbasen. Du kan også kjøpe Min roverlogg hos speider-sport.no. Det er en bok hvor du kan føre en oversikt over det du har jobbet med i forbindelse med treningsprogrammet, samtidig som du får en komplett oversikt over programmet.

Hva er treningsprogrammet?

Treningsprogrammet er egentlig det du gjør som rover, hvordan du gjør det og hvorfor du gjør det. Treningsprogrammet består av endel forskjellige programelementer. Her kommer en kort oversikt over de forskjellige programelementene. Mer informasjon om programmet finner du i Speiderbasen.

Aspiranttiden
Før man blir tatt opp som rover må man gjennomgå en aspirantperiode i roverlaget. Aspirantperioden avsluttes med en roveropptakelse som markerer begynnelsen på tiden som rover. Mer om aspiranttiden finner du her.

«Jeg er beredt»-merket
Hensikten med dette merket er å sikre at alle rovere tilegner seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Mer om hvordan du oppnår merket finner du her.

Utfordringen
I begynnelsen av hvert semester er det ønskelig at alle rovere skal gi seg selv en personlig utfordring. Hensikten med utfordringen er at du skal få øvelse i å sette deg mål, arbeide for å nå målet, vurdere måloppnåelse, og igjen sette deg et nytt mål. Mer om utfordringen finner du her.

Prosjekter
Et prosjekt er en litt større oppgave som ledes, planlegges, gjennomføres og avsluttes av roverne selv. Poenget er altså at det er dere, som rovere, som finner på hva dere vil gjøre, og gjør det. Mer informasjon om prosjekter finner du her.

Burgunder roverklaffer
Burgunder roverklaffer er en «samleutmerkelse» som oppnås ved å samle poeng. Hensikten med roverklaffene er å motivere roverne til å arbeide bredt med aktiviteter fra alle de 5 programmerkene, og ikke utelukkende spesialisere seg innenfor bare ett område. Mer informasjon finner du her.

Programmerkene
Programmerkene utgjør egentlig fem utviklingsområder, og består av en rekke mål og forslag til aktiviteter, prosjekter eller merker du kan gjøre for å nå disse målene. Les mer om programmerkeneher.

Explorer Belt
En ekspedisjon som gjennomføres av norske rovere i et annet land. Mer informasjon finner du her.

Fordypningsmerker
Fordypningsmerkene er et tilbud til rovere som ønsker mer konkret eller «håndfast» stoff å arbeide med. Fordypningsmerkene er delt inn i 6 grupper og har samme inndeling som programmerkene. I tillegg er det egne fordypningsmerker for sjøspeidere. Mer om fordypningsmerkene finner du her.

Speidersjefens topputmerkelse
Dette er den høyeste utmerkelsen du kan oppnå som rover. Hvis du ønsker denne utmerkelsen, så krever dette høy innsats over flere år. Mer informasjon finner du her.

NSFs Roversider

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights