Søk om støtte

Søk om støtte! Mange av fondene/stiftelsene har et enkelt skjema som fylles ut på nett. Det gjelder å tenke kreativt og nytt. Feks er speiderarbeidet selvfølgelig helseforebyggende for barn og unge (altså kan man søke på fond som prioriterer fysisk og psykisk helse). Sett deg inn i retningslinjene og formuler deg utradisjonelt. Det er masse penger å hente her. LYKKE TIL! 

 • Nå har det blitt enklere å få tilgang til Tilskuddsportalen for lag og foreninger. Brukerne kan selv bestille tilgang på www.tilskuddsportalen.no, uten at kommunen er involvert.
  Hver enkelt organisasjon kan ha mer enn én bruker i Tilskuddsportalen. Når det er flere brukere fra samme organisasjon, kan man bruke Tilskuddsportalen til å samarbeide. For eksempel kan man opprette en egen gruppe for organisasjonen.
  Brukeren er personlig, og derfor trenger man ikke noen forenings-epostadresse for å få tilgang. For lag og foreninger er faktisk det beste å bruke sin egen personlige e-postadresse når man bestiller tilgang.

 • SpareBank1's Gavefond i Vestfold har søknadsfrist 31. oktober. Informasjon står på nettsidene deres og i aviser når søknadsfristene nærmer seg, du må følge med.

 • Danske Bank søker lokalt engasjement og ønsker å bidra i det samfunnet vi lever i og av – nasjonalt, regionalt og lokalt. De støtter prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv og breddeidrett. Søknadsfrist hvert år 1. april og 1. oktober. 

 • Stiftelsen-UNI her kan du søke om støtte til sikkerhetsutstyr, eksempler er redningsvester, brannsikringsutstyr til hytter, førstehjelpsmateriell, hjertestartere med kurs og annet du kommer på som kan relateres til sikkerhet og sikkerhetsopplæring. Fortløpende søknadsbehandling.(støttet innkjøpet av kretsens Anne-dokker) rapportering og søknad ser vanskelig ut, men ikke la deg skremme, de er greie med små organisasjoner som ikke søker om alt for store beløp. Ring gjerne og snakk med dem.

 • Gjensidigestiftelsen yter støtte til til aktiviteter og prosjekter som bedrer og sikrer hverdagen til folk flest eller utvalgte målgrupper. Det viktigste er at det er en god idé eller et godt forslag som mange vil ha nytte og glede av over tid. Alle er velkomne til å søke, uavhengig av om de er kunder eller ei. Det viktigste er at du ønsker å gjøre noe som gagner fellesskapet ved å gjøre lokalsamfunnet og nærmiljøet ditt til et tryggere sted å være og ferdes i. Det er hva du søker om støtte til som er avgjørende. Enkeltpersoner, grupper, foreninger og institusjoner kan søke, men vi støtter ikke politiske eller religiøse formål eller organisasjoner. Søknadsfrist 15.  september hvert år.

 • Sparebankstiftelsen – støtter prosjekter som skaper engasjement og aktivitet, har verdi over tid, som involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Søknadsfrist hvert år er 15 februar og 15. september I  2012 prioriteres følgende formål: 
  Kunst og kultur og nærmiljø, idrett og lek.

 • FRIFOND finner du her. Frist 31. august. Sjekk med forbundskontoret, det er ofte midler til overs mot slutten.

 • If Trygghetsfond  Trenger dere nytt utstyr som kan øke sikkerheten eller sikkerhetsopplæringen? Trenger speiderhuset bedre brannsikringsutstyr? Eller nytt førstehjelpsutstyr? Dette og lignende saker kan du søke støtte til gjennom Trygghetsfondet. Hver måned deler de ut 50.000 kroner til trygghetstiltak. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber eller lignende.

 • TrygVesta Allmennyttige Stiftelse skal bidra til å skape en tryggere hverdag for små og store rundt om i landet. Stiftelsen skal formidle kunnskap om og økonomisk støtte til ulike trygghetsskapende aktiviteter i Norge. Stiftelsen har et spesielt fokus på miljøsaker, både med tanke på å kartlegge klimaet og negativ miljøutvikling og mulige tiltak for å forebygge dette. I tillegg fokuserer stiftelsen på helse, for eksempel på livsstilsrelaterte helseproblemer. Tildeling 4 ganger i året.

 

 • Din lokale Kiwanis og Lions forening kan også bidra med støttet til spesielle tiltak, ta en prat med dem og hør om dere f. eks. kan hjelpe dem med et arrangement som motytelse. En del Sanitetsforeninger har også satt av midler til lokale barne- og ungdomsaktiviteter.

 • Norsk Kulturarv lanserer nå sin femte aksjon ”Rydd et kulturminne”. Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. Hvis dere søker om å få være med på dette kan dere vinne 10 000 kroner. 

 • Din lokale sparebank har også et fond det kan søkes om støtte fra, de bidrar gjerne til barne- og ungdomsarbeid. Sjekk og søk, snakk gjerne med noen som sitter i styret. (For eksempel Sparebank 1 Tønsberg-Nøtterøy med frister 1. april og 1. oktober hvert år.) Du kan søke om lokale midler i tillegg til å søke til       Sparebank 1s Gavefond

 • Extrastiftelsen retter seg mot helsetiltak men har en vid forståelse av helse og speiderarbeidet kan fint vinkles mot helseforebyggende tiltak. Her gjelder det å være kreativ. NSF er også godkjent som søker. Frist 15. juni.
 • Skagenfondene har penger å dele ut, det gjelder bare å formulere seg kreativt. Søknadsfrist 15. juni.
 • Dere kan søke om spillemidler til oppussing av speiderhytter og hus, her er det lang behandlingstid og du må samarbeide med kommunen før du søker. Sewww.regjeringen.no

 • Solofondet har frist 1. desember men hadde ingen midler til tildeling i 2011.
 • Mange av kraftselskapene har midler man kan søke om, ikke nødvendigvis egne skjemaer, men ta kontakt. Feks Skagerak Energi. 
 • Hydro har penger å dele ut, men ingen spesiell frist eller spesielt skjema. 
 • Shell derimot har frist 1. mai og 1. oktober.
 • Via den norske kirke kan man søke Opplysningsvesenets fond om støtte.
 • Legathåndboka finner du på nettet og ved å klikke her, det er en god og inholdsrik oversikt over mange steder å søke om støtte, særlig til prosjekter. Kretskontoret har samlet en del av de som virker mest aktuelle på et dokument, du kan få det tilsendt ved å sende en mail tilvestfold@scout.no

Det som kreves av rapporter for et eventuelt tilskudd er meget varierende, for det meste kreves et takkebrev og enkel beskrivelse av hvordan pengen har vært brukt. Noen vil også at det kommer i avisa, de tar som oftest ansvar for dette selv. Noen skal ha prosjektrapport og regnskap (FRIFOND) men det er ikke så vanskelig, så la ikke papirarbeidet skremme deg fra å søke.

Har du tips til flere steder å søke støtte? Send dem til vestfold@scout.no

Vil dere gjøre en jobb eller forsøke å tjene penger på andre måter kan dere følge med på dugnadsbanken.

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights