Rovernes beredskapsgruppe (RBG)

rbg_bildeFlere steder i landet er det etablert Rovernes Beredskapsgrupper som, i tillegg til vanlig speiderarbeid, har spesiell erfaring med å drive redningstjeneste og annen samfunnsnyttig tjeneste. Medlemmene trenes til å drive godt beredskapsarbeid gjennom friluftsliv, arrangementer og realistiske øvelser. De er godt rustet til å delta i leteaksjoner hvor speidere og andre er involvert. Alle medlemmene i Rovernes Beredskapsgrupper er medlemmer av Norges speiderforbund.

Rovernes Beredskapsgrupper er organisert med et ansvarsområde som dekker ett politidistrikt. I Vestfold er vi i ferd med å bygge opp RBG. Har du lyst til å delta? Kontakt RBG-Vestfold.

 

Speidernes beredskapstelefon 09123 (SBT)

RGBlogoDet er frivillige mannskaper fra Rovernes Beredskapsgrupper som bemanner Speidernes beredskapstelefon 24 timer i døgnet hele året. Ved hendelser bistår SBT med støtte til speiderne og gruppa når det gjelder kontakt og styring opp i mot politi, media, pårørende med mer.

Ved alvorlige uhell på tur, ring 113. Når hjelp er på vei ringer du Speidernes beredskapstelefon 09123.

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com