Kretsleders kappe

Ordførere har ordførerkjede som et synlig tegn på deres stand og stilling. I Vestfold krets er vi mer jordnære og forsyner den til enhver tid aktive (blir jo feil å si “sittende”…) kretsleder med en spesiell leirbålskappe. Ideen kom i forbindelse med kretsens hundreårsjubileum og tidligere kretsleder Alf Arne Kristoffersen har lagt ned mange timer bak symaskinen i å få kappen ferdig.

På Kretstingets årsmøte 3. mars 2022, kunne han endelig overlevere den til kretsleder Johannes Botne som straks tok den i bruk. Kretslederkappa har alle merker fra leire og arrangementer kretsen har hatt, merker fra kretsens grupper, navn på alle kretsledere gjennom over hundre år og mere til. Mangler det merke fra din gruppe er det bare å levere 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights